ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและกล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจ ผลักดันน้ำ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ
วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นาวาเอก อัศนัย นรินรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และทหารเรือเข้าร่วม

สำหรับพื้นที่จังหวัดสมทรปราการนั้น กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ เพื่อนำเรือผลักดันน้ำเข้ามาสนับสนุนการเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเรือผลักดันน้ำปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลบางโฉลง จำนวน 6 เครื่อง โดยมีการเดินเครื่องทั้งหมดวันละ 20 ชั่วโมง ในการวางเรือผลักดันน้ำในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเร่งระบายน้ำเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ ในการป้องกันน้ำท่วม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมอบสิ่งของ ก่อนส่งกำลังพลกลับที่ตั้งหน่วยหลังเสร็จภารกิจ