ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.30 น
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูเข้าร่วม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน ดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต และไทย ซึ่งจะมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครู เพื่อรับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทุกๆ 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 สำหรับในปี พ.ศ. 2564 นับเป็นครั้งที่ 4 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 คน รางวัลคุณากร จำนวน 3 คน รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 16 คน และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 156 คน รวม 176 คน
โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชูศรี สัตยานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ และ นางสาวธารารัตน์ สมบัติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ