ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP SMES สินค้าชุมชนสู่สากล จังหวัดสมุทรปราการ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP SMES สินค้าชุมชนสู่สากล จังหวัดสมุทรปราการ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP SMES สินค้าชุมชนสู่สากล จังหวัดสมุทรปราการ”

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP SMES สินค้าชุมชนสู่สากล จังหวัดสมุทรปราการ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วม

การจัดงานมหกรรม OTOP SMES สินค้าชุมชนสู่สากล จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการเกิดพลังความคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทรงคุณค่าของจังหวัดสมุทราปราการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน 5 ประเภท จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร จำนวน 21 บูธ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 บูธ ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 5 บูธ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 บูธ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย เช่น การถ่ายทอดสดผ่านสตูดิโอ กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง การจำหน่ายแบบ Live สด ผ่าน Facebook Live การจัดมินิคอนเสริ์ตจากศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์