ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 48,000 โดส ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบวงจรตั้งแต่เตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยครบถ้วน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทย และพม่า ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย