ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564

วันนี้ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
จากนั้น เวลา 09.29 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์
พระสมุทรเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2564 ณ องค์
พระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นประเพณีที่ชาวสมุทรปราการสืบสานกันมายาวนาน เพราะองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวสมุทรปราการจึงจัดให้มีงานประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ปี 2564 จะมีพิธีการประเพณี ดังนี้
1. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 พิธีบวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์
2.วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เวลา 14.00 น. พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ และ
3.วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์