ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 11.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

จุดฉีดวัคซีนสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 1,200 คน สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ เปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม และ 25-29 ตุลาคม 2564 โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้พบปะกับประชาชนที่มารอรับบริการฉีดวัคซีน และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย