ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม (FAI) ตามมาตรการ Bubble and Seal

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม (FAI) ตามมาตรการ Bubble and Seal

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม (FAI) ตามมาตรการ Bubble and Seal

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม (FAI) ตามมาตรการ Bubble and Seal
สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด – 19
ในสถานประกอบการและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019