ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังอาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมหารือบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการรับมือภัยพิบัติของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังอาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมหารือบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการรับมือภัยพิบัติของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังอาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมหารือบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการรับมือภัยพิบัติของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.กฤษภาณุ จำนงศ์วงศ์ ผู้แทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการและนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ร่วมเดินทางมายังอาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมหารือบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการรับมือภัยพิบัติของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ อุทิศตน เสียสละช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง