ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทาน ช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทาน ช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทาน ช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอบางบ่อ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

ด้วยเกิดเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ที่อยู่ประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 18 ครัวเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎร จึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เป็นสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ