ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ที่อยู่ประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ครอบครัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎร จึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เป็นสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ