ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. คนแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. คนแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. คนแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว โดยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 492 ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ฝากถึงประชาชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้รีบออกไปใช้สิทธิตั้งแต่เช้าและขอแนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและสถานที่จอดรถที่อาจไม่เพียงพอ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,086,284 คน มีเขตเลือกตั้ง 8 เขต โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 90 คน จาก 22 พรรคการเมือง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในส่วนของการดูแลความสงบเรียบร้อยในตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ออกดูแลความสงบเรียบร้อยตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ภาพรวมการเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรปราการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ