ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่จุดตรวจแยกศรีเทพา , จุดตรวจป้อมยาม กม.30 , และจุดตรวจคลองเก้า ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถ ใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัด ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเทพารักษ์ และตั้งจุดตรวจด่านชุมชนในเขต อบต./หมู่บ้าน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนออกมาเล่นสาดน้ำ ทำให้พื้นถนนเปียกแฉะและลื่น อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถได้ง่ายจึงขอเตือนให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ไม่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ครอบครัว และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ