ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”มอบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราขการ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผลิตผ้า กลุ่มงานหัตถกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 กลุ่ม/ราย รับมอบแบบลายผ้าพระราชทานในครั้งนี้

“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก , ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญาประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทานลายที่ 4 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ