ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนภาค 1 ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบโอวาทจาก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระดับชาติ “นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ว่า สิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะประสบความสำเร็จได้นั้น นักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัย ขยัน มุ่งมั่น และมีสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอให้นักกีฬาทุกคนประสบชัยชนะ นำความสำเร็จ มาสู่จังหวัดสมุทรปราการและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระดับชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 จังหวัดสมุทรปราการมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาในฐานะตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 26 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 304 คน ประกอบด้วย นักกีฬา 238 คน เจ้าหน้าที่ 66 คน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ