ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ จำนวน 12 ลำ เพื่อใช้ระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางคลองลัดโพธิ์ ทั้งนี้ เรือผลักดันน้ำเรือ 1 ลำ มีประสิทธิภาพระบายน้ำ 100,000 ลบ.ม./วัน โดยเรือทั้งหมด 12 ลำ มีประสิทธิภาพระบายน้ำได้ถึง 1,200,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งการเดินเครื่องผลักดันน้ำจะทำในช่วงน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ออกสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น หากมีฝนตกหนักลงมาเติมทางกองทัพเรือยังมีเรือผลักดันน้ำที่สามารถนำมาสนับสนุนเพิ่มได้อีก โดยดำเนินการเดินเรือผลักดันน้ำให้สัมพันธ์กับการเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จนกว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะคลี่คลาย
ทั้งนี้ การใช้เรือผลักดันน้ำนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วยังช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ออกสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเอ่อท่วมพื้นที่ในจุดเสี่ยงนอกแนวคันกั้นน้ำได้