ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่พบป้าที่แขวนกางเกงแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังจากได้รับความเดือดร้อน พร้อมได้ปลดราวกางเกงและรองเท้าที่แขวนออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่พบป้าที่แขวนกางเกงแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังจากได้รับความเดือดร้อน พร้อมได้ปลดราวกางเกงและรองเท้าที่แขวนออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่พบป้าที่แขวนกางเกงแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังจากได้รับความเดือดร้อน พร้อมได้ปลดราวกางเกงและรองเท้าที่แขวนออก

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีหมู่บ้านน้ำทิ้งจากหมู่บ้านจัดสรรไหลเข้าบ้านพักและพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หมู่ 14 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บรรเทาผลกระทบของประชาชน

จากกรณีสื่อโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอภาพกางเกงและรองเท้าจำนวนมาก ถูกนำมาแขวนตากไว้ที่ราวเหล็กริมรั้วทางเข้าออกของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ดินของ นางสาวสมปอง สังข์อ่อง อายุ 63 ปี เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังจากได้รับความเดือดร้อนน้ำทิ้งจากหมู่บ้านจากหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ติดกับที่ดินของตนเองไหลเข้าบ้านพักและพื้นที่ทำการเกษตร จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่ไดรับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

โดยวันนี้ (4 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้ามาดูแลโดยให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข หากพบมีการปล่อยน้ำทิ้งจากหมูบ้านจัดสรรไหลเข้ามาในที่ดินประชาชนอีก ให้ดำเนินการจับปรับ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดที่มีน้ำทิ้งไหลออกมาให้เรียบร้อย ในส่วนของเส้นทางเข้าออกให้ประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับในเรื่องที่เป็นคดีความกับทางหมู่บ้านจัดสรรนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาดูแล ซึ่งทางเจ้าของที่ดินได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ปลดราวกางเกงใน และรองเท้าที่แขวนตากไว้ลงด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ