ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ ดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ ดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ ดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลสุขภาพด้านสายตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมการรักษาด้านสายตาแบบครบวงจร

จังหวัดสมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่นักลงทุนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนเนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และการเดินทางขนส่งคมนาคมในทุกช่องทาง จึงทำให้มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี และด้วยการเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความเสี่ยงเกิดมลภาวะจาก ฝุ่น ควันต่างๆ รวมไปถึง PM 2.5 ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะดังกล่าว

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้คำนึงถึงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เปิดศูนย์จักษุขึ้น โดยครอบคลุมการรักษาด้านสายตาแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวัดประเมินด้านสายตา ไปจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ เครื่อง Tonometer Non-Contac สำหรับตรวจวัดความดันตา, เครื่อง Auto Refractor ตรวจวัดสายตา , เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตา , เครื่อง OCT สำหรับตรวจวัดจอประสาทตา ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านสายตา หรือมีความเสี่ยงด้านสายตาในทุกช่วงวัย สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาและรักษาจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางได้ทุกวัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ