ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เทียนนกแก้วเกมส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เทียนนกแก้วเกมส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เทียนนกแก้วเกมส์

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโอวาทให้กับคณะนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ว่า สิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะประสบความสำเร็จได้นั้น นักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัย ขยัน มุ่งมั่น และมีสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอให้นักกีฬาทุกคนประสบชัยชนะ นำความสำเร็จ มาสู่จังหวัดสมุทรปราการและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2566 จังหวัดสมุทรปราการมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเขตการแข่งขันที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 20 ชนิดกีฬา ซึ่งเป็นตัวแทน 173 คน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ