ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้บริหารกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการรับมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้บริหารกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการรับมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้บริหารกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการรับมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันนี้ (29 ธ.ค.65) เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้บริหารกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการรับมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย จาก นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น/นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่นักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงและบุคลากรที่ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ