ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.(ท.) นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 998 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่ราษฎร และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในการนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอบางบ่อ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก จังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอดจนจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ