ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป.) ครั้งที่ 5/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป.) ครั้งที่ 5/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบผลการกวดขันการกระทำผิดกฎหมายจราจรในห้วงเวลาที่ผ่านมา ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รายงานผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายเขียวอ่อน (แบริ่ง-บางปิ้ง) รายงานผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายเขียวอ่อน (บางปิ้ง-บางปู) และรับทราบแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการบริหารจัดการน้ำท่วมขังบริเวณถนนศรีนครินทร์และถนนสุขุมวิทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษ