ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้ร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดจ้างครูขาดแคลนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้มภายในโรงเรียน