ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพระดาบสและมูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพต่างๆ ซึ่งในวันนี้มูลนิธิพระดาบสได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบสขึ้น โดยมีพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบส(พิธีงานโหรพราหมณ์) และพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป