ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายอำเภอบางบ่อ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายอำเภอบางบ่อ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายอำเภอบางบ่อ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) เวลา 17.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยได้รับทราบสถานการณ์น้ำในลำคลองต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งการพร่องน้ำเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายกับประชาชน