ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
วันอาสาฬหบูชา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วันอาสาฬหบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อพุทธศักราช 2501 เช่นเดียวกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรกและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวตำบลบางโฉลงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งในสมัยก่อนในช่วงฤดูฝน ดอกไม้จะออกดอกงดงาม ชาวบ้านจะนำดอกไม้ไปคอยถวายพระสงฆ์ที่กำลังเดินขึ้นไปที่พระอุโบสถเพื่ออธิฐานเข้าพรรษา เพราะเชื่อว่าการถวายดอกไม้ให้พระจะได้บุญกุศลไปด้วย แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านทำการค้าขายมากขึ้น ดอกไม้ถูกนำออกจำหน่วยเพื่อสร้างรายได้ ประเพณีตักบาตรดอกไม้จึงเลือนหายไป สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ชาวตำบลบางโฉลงถือว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จึงร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวเพื่อไม่ให้สูญหาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมที่ เป็นประเพณีของท้องถิ่น ช่วยลดปัญหาสังคม และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมนำมาผสมผสานในการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดบางโฉลงในให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป