ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 13 ปี ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 13 ปี ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 13 ปี ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนครบ 13 ปี ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ครบรอบ 13 ปี สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ในการนี้ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินรายได้ไปดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจอย่างเพียงพอ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน