ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วม
มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่ 57/1 ซอย 17 มูลนิธิร่วมกุศล ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2518 รวมระยะเวลา 47 ปี ทุนจดทะเบียนในขณะนั้น 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)รายได้ของมูลนิธิฯได้มาจากเงินบริจาค การบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มูลนิธิฯ มีหน่วยงานกู้ชีพ-กู้ภัย มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นไปตามระเบียบสาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อช่วยเหลือจัดการเก็บศพ โดยไม่คิดมูลค่า จัดตั้งสุสานให้ถูกหลัก
2. เพื่อช่วยเหลือ และสงเคราะห์เกี่ยวกับงานกุศลต่างๆ เช่น ผู้ประสบอุทกภัย อัคดีภัย และงานพิธีการอื่นๆ
3. เพื่อช่วยเหลือค้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
4. จัดให้มีงานเทศกาลประจำปี เช่นงานเทศกาลตรุษจีน, งานทิ้งกระจาด และงานวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง