ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.45 น.
พลเรือโทปกครอง มนธาตุผลิต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับ
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
และเมื่อเวลา 10.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือและอื่น ๆ ตามที่ร้องขอเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ