ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับทราบสถานการณ์น้ำจากเขื่อนหลักที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการน้ำที่มาถึงประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนขึ้นลง และเป็นหน้าด่านสำคัญที่จะเป็นทางลัดระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว