ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ จุดตรวจสามแยกคลองเก้า หมู่ที่ 2 ถนนบางพลี – ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ จุดตรวจป้อมยาม กม.30 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้านใหม่ และจุดตรวจแยกศรีเทพา บริเวณสี่แยกเทพารักษ์ หมู่ที่ 7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
โดยการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจการสวมหมวกนิรภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของจุดตรวจดังกล่าว การสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565