ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนเกษตรกรและสื่อมวลชนเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงาน “มะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดสมุทรปราการ” ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้า และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป โดยสาเหตุที่มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อื่น เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทย โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองระบายน้ำขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านในเขตอำเภอต่าง ๆ ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำดังกล่าว จึงได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง เกิดระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งการที่แม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่าง ๆ ไหลผ่าน ได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชมาสะสม เกิดตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีรสชาติที่อร่อยและโดดเด่นกว่ามะม่วงจากแหล่งผลิตอื่นๆ ดังนี้
1. ผลอวบกลม ปลายผลเรียวแหลม
2. ผิวเนียน นวล สวย
3. เปลือกบางมาก สีเหลืองอมเขียว
4. เนื้อแน่นเนียนละเอียด สีจำปา ไม่มีเสี้ยน
5. เมล็ดเล็กลีบแบน
6. รสชาติหวานจัด ความหวาน ประมาณ 18-23 องศาบริกซ์
7. มีกลิ่นหอมน้ำดอกไม้
สำหรับภายในงาน จะพบกับการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ จากสวนโดยเกษตรกร
ผู้ผลิตชาวสมุทรปราการโดยตรง ให้ได้ลิ้มรสชาติความหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์ และสามารถเลือกซื้อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง มะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมมะม่วง มะม่วงกวน มะม่วงแช่อิ่ม ต้นพันธุ์มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรมะม่วง การประกวดมะม่วงชนิดต่างๆ และมะม่วงแปรรูป กว่า 10 รายการได้แก่ การประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้, การประกวดมะม่วงเขียวเสวย, การประกวดมะม่วงมันทั่วไป, การประกวดมะม่วงผลใหญ่, การประกวดข้าวเหนียวมูน, การประกวดมะม่วงน้ำปลาหวาน, การประกวดน้ำมะม่วง, การประกวดมะม่วงแช่อิ่ม,การประกวดยำมะม่วง, การประกวดน้ำพริกมะม่วง พร้อมดนตรีบรรเลงขับกล่อม กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลและสินค้าราคาพิเศษ ทุกวัน