ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ และพระภิกษุ สามเณร ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ กราบนมัสการพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบลาประธานสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรปราการ