ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 132

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 132

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 132

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 132 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 957 ราย(ติดเชื้อในจังหวัด 756 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 201 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 34,615 ราย รักษาหายสะสม 25,995 ราย กำลังรักษาอยู่ 10,986 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 24 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 420,165,628 ราย รักษาหายแล้ว 343,938,821 ราย เสียชีวิต 5,881,128 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 18,066 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 17,707 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 108 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 168 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 83 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 451,042 ราย รักษาหายแล้ว 333,829 ราย และเสียชีวิตสะสม 867 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 �จำนวน 1,647,875 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 92.50% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 25 เตียง คงเหลือ 105 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 322 เตียง ใช้ไป 62 เตียง คงเหลือ 260 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,455 เตียง ใช้ไป 1,460 เตียง คงเหลือ 1,995 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 10,560 เตียง ใช้ไป 6,050 เตียง คงเหลือ 4,510 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 14,467 เตียง ใช้ไป 7,597 เตียง คงเหลือ 6,870 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย ดังนี้
1. ไม่ควรใช้บริเวณที่มีเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ
2. ไม่ควรแบ่งใส่ขวดน้ำเพราะอาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้
3. ไม่เก็บไว้ในรถที่จอดตากแดด เพราะทำให้ประสิทธิภาพลดลง
4. ไม่ฉีดในที่แคบเพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
5. ไม่ควรใช้บริเวณผิวบอบบาง เช่น ใบหน้า รอบดวงตา
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”