ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางน้ำ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางน้ำ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางน้ำ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางน้ำ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ ตลาดน้ำปีกกา วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนเข้าร่วม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางน้ำ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 อีกทั้งยังส่งเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน