ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 127

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 127

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 127

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 127 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) ราย 849 (ติดเชื้อในจังหวัด 609 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 240 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 20,815 ราย รักษาหายสะสม 14,440 ราย กำลังรักษาอยู่ 7,291 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 388,361,004 ราย รักษาหายแล้ว 307,759,486 ราย เสียชีวิต 5,731,246 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 9,909 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 9,630 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 46 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 188 รายและจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 252,197 ราย รักษาหายแล้ว 198,415 ราย และเสียชีวิตสะสม 552 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 �จำนวน 1,638,415 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 84.82% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 221 เตียง ใช้ไป 19 เตียง คงเหลือ 202 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 381 เตียง ใช้ไป 65 เตียง คงเหลือ 316 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1,857 เตียง ใช้ไป 454 เตียง คงเหลือ 1,403 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 12,486 เตียง ใช้ไป 4,475 เตียง คงเหลือ 8,011 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 14,945 เตียง ใช้ไป 5,013 เตียง คงเหลือ 9,932 เตียง
ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วย วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด (แบบครอบจักรวาล) : Universal Prevention ดังนี้
1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก
6. ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน
7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
9. กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”