ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดน้อยสุวรรณาราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม
ด้วยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้เกิดสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 45 ครอบครัว ดังนี้
1. อำเภอบางพลี จำนวน 35 ครอบครัว
2. อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 10 ครอบครัว
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มทุกครอบครัว ในวงเงินชุดละไม่เกิน 1,500 บาทต่อครอบครัว