ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.50 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip ณ กลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) กำหนดการจัดงาน Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip บางน้ำผึ้งและบางกอบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้โครงการ 10 เส้นทางสร้างสรรค์ของ Thai MICE Connect ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์การจัดประชุมและสัมมนาองค์กรผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนามาอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศเพื่อกระจายรายได้ถึงชุมชนและสร้างการรับรู้ในแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect พัฒนาเป็น e-MICE Marketplace ของประเทศ