ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 122

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 122

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 122

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 122 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 549 ราย(ติดเชื้อในจังหวัด 360 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 189 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 12,517 ราย รักษาหายแล้ว 661 ราย กำลังรักษาอยู่ 6,227 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย
จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการร้านอาหารทุกแห่ง ลดเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อของโควิด – 19 โดยยึดมาตรการ VUCA ดังนี้
V Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก
U Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา
ห่างไกลจากโควิด – 19
C Covid Free Setting สถานที่บริการพร้อม
ผู้ให้บริการ ได้รับวัคซีนครบ
A ATK พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือสงสัย
ว่าตนเองเสี่ยง
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,627,153 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 84.23% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 101 เตียง ใช้ไป 62 เตียง คงเหลือ 39 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,547 เตียง ใช้ไป 2,044 เตียง คงเหลือ 503 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 6,988 เตียง ใช้ไป 4,121 เตียง คงเหลือ 2,867 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,636 เตียง ใช้ไป 6,227 เตียง คงเหลือ 3,409 เตียง
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”