ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน แถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน” ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีนี้ ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนสร้างงาน สร้าง โอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังตะหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในทุกระดับชั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมากกว่า 7,000 ราย มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนมากกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการและภายนอกจังหวัด ได้รับทราบและเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมการแสดง และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมมากกว่า 100 ร้านค้า ภายในงานมีมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิดอย่างเคร่งครัดโดยมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้างาน และภายในงานมีสเปรย์แอลกอฮอล์เตรียมให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านได้ทำความสะอาดก่อนเข้างาน นอกจากนั้นยังมีศิลปินดังเข้าร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็น เวียง นฤมล, เบลล์ นิภาดา, กวาง จิรพรรณ, นุช วิลาวัลย์ และตรี ชัยณรงค์ และยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลของดีจากผู้ประกอบการทุกวัน ร่วมสนุก กับการเลือกซื้อสินค้าครบ 300 บาทรับคูปองชิงโชครางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและในวันสุดท้ายของ กิจกรรมลุ้นรับรางวัล แหวนทองคำ ซึ่งการจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี เมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์ การค้าอิมพีเรียล สาโรง ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น.