ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 117

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 117

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 117

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 117 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 523 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 373 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 150 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 4,646 ราย รักษาหายแล้ว 4,119 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,925 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 314,090,366 ราย รักษาหายแล้ว 261,659,479 ราย เสียชีวิต 5,521,031 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 7,681 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 7,282 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 110 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ 277 รายและจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 68,855 ราย รักษาหายแล้ว 35,641 ราย และเสียชีวิตสะสม 171 ราย
จังหวัดสมุทรปราการเปิด 3 ช่องทางสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา โดย
1. ระบบจัดหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ลงทะเบียนด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. สายด่วน สปสช. 1330 ต่อ 14 สายด่วนประกันสังคม 1506 และสายด่วนโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ 0-2395-1300-4 และ 0-2395-1600-4 เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.
3. ติดต่อโรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา หากมีกรณีฉุกเฉิน ติดต่อสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,614,354 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 83.57% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 106 เตียง ใช้ไป 56 เตียง คงเหลือ 50 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,375 เตียง ใช้ไป 1,858 เตียง คงเหลือ 517 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 4,121 เตียง ใช้ไป 3,011 เตียง คงเหลือ 1,110 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 6,602 เตียง ใช้ไป 4,925 เตียง คงเหลือ 1,677 เตียง
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”