ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจแยกศรีเทพา บริเวณสี่แยกเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ พบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

โดยการตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของจุดตรวจดังกล่าว เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วย