ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือในประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลในการทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายในทะเล ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ