ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดระดับภาคตะวันออก ซึ่งผลการประกวดจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตัดสินเป็นตัวแทนระดับภาค 6 ประเภท คือ
1. ประเภทจังหวัด
จังหวัด TO BE NUMBER ONE (กลุ่มต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1)
2. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE
อำเภอพระประแดง ระดับดีเด่น
3. ประเภทสถานประกอบการ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) (กลุ่มต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2)
4. ประเภทสถานศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ระดับดีเด่น
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา (กลุ่มต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
โดยในวันนี้คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับเพชร เพื่อจะนำคะแนนสะสมในพื้นที่ไปรวมกับการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี