ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างบิ๊กซี สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างบิ๊กซี สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างบิ๊กซี สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรณรงค์ประชาชาฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ณ บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และนายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าร่วม
โดยสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนแบบ walk in ที่บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 โดยประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถเลือกวัคซีนที่ต้องการได้ ซึ่งการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,527,784 คน มีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 79.09% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
ในส่วนของยอดรวมการให้บริการวัคซีนทั้งประเทศสะสมอยู่ที่ 93,929,601 โดส เข็มที่ 1 สะสม 48,594,537 โดส เข็มที่ 2 สะสม 41,827,020 โดส เข็มที่ 3 สะสม 3,490,779 โดส และเข็มที่ 4 สะสม 17,265 โดส ซึ่งเป็นการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายของรัฐบาลที่วางไว้ให้มีการฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 นี้