ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วม

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถานและสถานที่สาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัด ในจังหวัดสมุทรปราการร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี