ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย สุวรรณรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย สุวรรณรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย สุวรรณรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย สุวรรณรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ CWM และร่วมชี้แจงกรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกระเบิดเกิดเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 03.20 น.
การประชุมได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติจากกรณีดังกล่าว ดังนี้
1.มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการร่วมกำหนดมาตราการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.สรุปรายละเอียดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการถอดบทเรียนร่วมกัน ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ