ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบกล่องยาสำหรับผู้ป่วย Home Isolation จำนวน 1,200 กล่อง จากนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบกล่องยาสำหรับผู้ป่วย Home Isolation จำนวน 1,200 กล่อง จากนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบกล่องยาสำหรับผู้ป่วย Home Isolation จำนวน 1,200 กล่อง จากนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอร่วมรับมอบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้แทนธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบกล่องยาสำหรับผู้ป่วย Home Isolation เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป