ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้ง คืนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 169 หมู่บ้าน 22 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง โดยมีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในพื้นที่ คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง โดยเป็นลักษณะน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร และพักอาศัย ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจังหวัด อำเภอ ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้จังหวัดสมุทรปราการได้การสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2,000 ถุง และถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 100 ถุง