ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมรับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมรับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 15.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมรับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสนาม Field hospital อาคารคลังสินค้าโครงการ WHA logistics center Chonlaharnpichit กม. 4 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเยี่ยมชมและเยี่ยมหอผู้ป่วย covid-19 และจุดให้บริการฉีดวัคซีน covid โรงพยาบาลสมุทรปราการ