ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย